چشم‌انداز پردیس

«تثبیت شهرداری تهران به‌عنوان مرجع علمی و حرفه‌ای مدیریت بحران و ایمنی در سطح ملی و منطقه‌ای»

 

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران