آموزش بین‌المللی

– برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های تخصصی با اساتید بین‌المللی
– برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های تخصصی برای متقاضیان کشورهای منطقه

دوره بین‌المللی ارزیابی ریسک با همکاری مجمع جهانی ریسک GRF
اطلاعات بیشتر
دوره بین‌المللی ارزیابی ریسک با همکاری مجمع جهانی ریسک GRF
اطلاعات بیشتر
دوره بین‌المللی ارزیابی ریسک با همکاری مجمع جهانی ریسک GRF
اطلاعات بیشتر
Previous
Next

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران