معرفی پردیس

با توجه به تجربیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در انجام فعالیت‌ها و اقدامات مشترک بین‌المللی با سازمان‌های مطرح در سطح جهان، و نیز انجام پروژه‌های فنی و پژوهشی متعدد با اساتید صاحب نام این حوزه در کشور، تجربیات گران‌بهایی در سازمان به وجود آمده است. به منظور ایجاد ساز و کار مناسبی برای انجام همکاری‌های مشترک و ارائه خدمات فنی و آموزشی تخصصی در سطح ملی و منطقه‌­ای، پردیس بین‌المللی شهر آماده، در مهرماه سال ۱۳۹۸، تأسیس گردید. راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای در اسناد بالادستی از قبیل اساسنامه سازمان و برنامه‌های پنج‌ساله دوم و سوم شهرداری تهران مورد تأکید بوده است.

اهداف پردیس

– تمرکز و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، مشاوره فنی و خدمات تخصصی سازمان

– ارتقاء دانش تخصصی و توانمندی مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان‌های مرتبط با حوزه مدیریت بحران، ایمنی (HSE) و پدافند غیرعامل در سطح ملی و منطقه‌ای

چشم‌انداز پردیس

«تثبیت شهرداری تهران به‌عنوان مرجع علمی و حرفه‌ای مدیریت بحران و ایمنی در سطح ملی و منطقه‌ای»

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران