بسته‌های آموزشی خاص

توضیح در خصوص اینکه با توجه به توانمندی و تجربه کارشناسان پردیس، متناسب با نیاز مخاطبان، دوره‌های آموزشی ترکیبی طراحی و اجرا می‌شوند.

آموزش تخصصی سناریونویسی و تدوین برنامه عملیاتی
اطلاعات بیشتر
آموزش تخصصی کار با تجهیزات امداد و نجات
اطلاعات بیشتر
آموزش تخصصی کار با تجهیزات امداد و نجات
اطلاعات بیشتر
Previous
Next

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران