Previous
Next

معرفی پردیس

با توجه به تجربیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در انجام فعالیت‌ها و اقدامات مشترک بین‌المللی با سازمان‌های مطرح در سطح جهان، و نیز انجام پروژه‌های فنی و پژوهشی متعدد با اساتید صاحب نام این حوزه در کشور، تجربیات گران‌بهایی در سازمان به وجود آمده است. به منظور ایجاد ساز و کار مناسبی برای انجام همکاری‌های مشترک و ارائه خدمات فنی و آموزشی تخصصی در سطح ملی و منطقه‌­ای، پردیس بین‌المللی شهر آماده، در مهرماه سال ۱۳۹۸، تأسیس گردید. راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای در اسناد بالادستی از قبیل اساسنامه سازمان و برنامه‌های پنج‌ساله دوم و سوم شهرداری تهران مورد تأکید بوده است.

انتشارات

آموزش مدیران (جلد اول)

آموزش مدیران (جلد دوم)

شبکه راه‌ها و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل اضطراری شهر تهران (جلد دوم)

پردیس بین‌المللی شهر آماده

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

لطفا دیدگاه خود را از طریق این فرم با ما در میان بگذارید.