مدارک آموزشی آقای اباذر دهقان‌پور

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰