پروژه طراحی و ایجاد سامانه هشدار سریع زلزله شهر تهران

توضیح پروژه:

با توجه به نحوه توزیع گسل­های لرزه زا و تاثیر گذار در اطراف شهر تهران از جمله گسل مشاء که مسبب زمین لرزه های ویرانگر در گذشته بوده و همچنین احتمال فعالیت لرزه ای مجدد در آینده (با توجه به شواهد لرزه ای تاریخی و دستگاهی)، راه اندازی سیستم آزمایشی هشدار سریع زلزله به عنوان یکی از راهکارهای کاهش خطرپذیری لرزه ای کلان شهر تهران نیز مطرح گردید. وجود سامانه ای که بتواند لحظاتی قبل از رسیدن امواج مخرب زلزله، نسبت به تعیین و اعلام آن به نهادهای ذیربط اقدام نماید بسیار مهم می باشد . این اعلام می‌تواند زمینه انجام  اقدامات تخصصی به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ثانویه را فراهم نموده و نقش مهمی را در کاهش خطرپذیری شهر ایفا نماید.

در سطح بین المللی نیز ایجاد سیستم های هشدار سریع مخاطرات، یکی از اولویت سیاست‌های پیشگیرانه کشورها در مواجه با مخاطرات پیشنهاد  گردیده است که نمونه آن در سند اجلاس کاهش بلایای سازمان ملل (هیوگو)  آمده و مورد پذیرش کشور ایران نیز قرار گرفته است؛  لذا در این حوزه نیز سیستم مدیریت بحران کشور و تهران بایستی ورود پیدا کرده و نسبت به سیاست گذاری جهت پیاده سازی سامانه های هشدار سریع مخاطرات اقدام نمایند.

برخی از ویژگی‌های این سامانه عبارتست از:

  • امکان آگاه سازی مدیران بحران از رخداد زمین لرزه (در محدوده شرق تهران) قبل از رسیدن امواج مخرب آن
  • امکان انجام اقدامات تخصصی مانند قطع جریان گاز و سوخت و … و درنتیجه جلوگیری از رخداد حوادث ثانویه
  • امکان حفظ زیرساخت های حیاتی شهر و درنتیجه امکان استفاده آنها در شرایط پس از رخداد زلزله

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران