پروژه خودروی فرماندهی و کنترل مدیریت بحران

توضیح پروژه:

پس از وقوع حوادث، بویژه، رویدادهایی با پی آمدهای فاجعه بار مانند زلزله، باتوجه به خسارات و آسیب های گسترده احتمالی و ضرورت ارائه خدمات اضطراری در کوتاه ترین زمان ممکن، نیاز است تا ضمن هماهنگی کلیه اقدامات مقابله ای، از تمرکز مدیریت در یک یا چند نقطه محدود اجتناب شود. یکی از فعالیت های کلیدی در حوادث بسیار اهمیت دارد، انجام ارزیابی حادثه است. فرآیندی که در برآورد نیازهای حادثه و نحوه بسیج نیرو و تجهیزات نقش تعیین کننده ای دارد. در سامانه های مدرن مدیریت بحران، بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم هایی با عنوان تیم های ارزیابی و هماهنگی عملیات میدانی وارد صحنه می شوند. وظیفه این تیم ها ارائه خدمات اطلاعاتی به فرماندهان در صحنه حادثه یا مراکز تصمیم گیری متمرکز خارج از آن می باشد. در حوادثی که هماهنگی چندین سازمان و ارگان لازم باشد، حضور تیم های ارزیابی و هماهنگی عملیات میدانی ضروری است. همچنین در حوادث گسترده، برای انتقال صحیح، هماهنگ و بدون تکرار اطلاعات به فرماندهان حاضر درصحنه یا مراکز فرماندهی، حضور این تیم ها در سایت های مختلف عملیات مقابله با حادثه امری حیاتی است. بهترین مدل فعالیت جمع آوری داده ها، پردازش آنها و تبدیل به اطلاعات قابل استفاده، انجام آن دریک فضای فیزیکی مجهز به سامانه های مختلف ارتباطی، اطلاعاتی وتحلیلی است. استقرار به موقع و مؤثر چنین امکاناتی فقط با قرار دادن آنها در یک خودرو امکانپذیر است. امروزه خودروهای مختلف فرماندهی و کنترل بحران در حوادث برای سطوح مختلف عملیاتی طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد. این خودروها علاوه بر اینکه یک واحد مستقل و خودکفا به حساب می آیند، دارای سامانه های متعددی می باشند که کلیه ارتباطات در صحنه حادثه و خارج از آن را تحت هر شرایطی فراهم می نمایند. همچنین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی جهت جمع آوری و تحلیل اطلاعات دارند.

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران