پروژه تدقیق نقشه گسل‌ها و پهنه‌های گسلی شهر تهران

توضیح پروژه:

در این طرح نقشه تدقیق شده موقعیت گسل‌های شهر تهران با استفاده از شناسایی و تفسیر گسل‌ها بر روی عکس‌های هوایی انطباق یافته با نقشه‌های شهری و نیز پیمایش در راستای گسل‌ها انجام شده است. مشاهده رخنمون‌های پراکنده قابل بازدید در برش‌‌های طبیعی و مصنوعی، گودبرداری‌ها و بررسی عوارض ژئومورفیک مورد استفاده بوده است. برای استفاده عملی از اطلاعات این نقشه در موارد شهرسازی و اعمال تمهیدات و محدودیت‌های لازم در ساخت به دلایلی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، نیاز به تعیین پهنه‌های گسلی در اطراف خطوط تدقیق شده موقعیت گسل‌ها وجود‌ دارد تا در ساخت ساختمان و سایر سازه ها فاصله مناسب از گسل و یا  محدوده‌های دارای خطر گسلش سطحی واقع در این پهنه‌ها رعایت گردد.

  • متدولوژی
  • در این مطالعات پس از انجام اقدامات دفتری شامل بررسی عکسهای هوایی و ماهواره ای و شناسایی محدوده های منتخب، بررسی های میدانی به صورت شناسایی و ثبت عوارض سطحی گسلی، بازدید از گودبرداری های ساختمانی و ترانشه های طبیعی و مصنوعی به منظور یافتن آثار و نشانه های گسلی انجام شده است. در  بازدید از برش های موجود در گودبرداری ها و ترانشه ها به منظور مستندسازی شناسنامه ها فنی تهیه شده است. مبنای انجام این مطالعات مطالعات انجام شده در ایالت کالیفرنیای آمریکا و کشور نیوزلند می باشد. که با شناسایی گسلها و پهنه های گسلی و به نقشه آوری آنها انجام شده است.
  • خروجی
  • در سال ۱۳۸۸ این نقشه ها تهیه و پس از بحث و بررسی فراوان به تائید کمیته فنی متشکل از نمایندگان نهادهای مسئول رسید. لیکن علیرغم ارسال این نقشه ها به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، به دلیل فقدان مصوبات لازم، اجرایی نگردید. در نهایت در سال ۱۳۹۵ با پیگیری های معاونت پیشگیری سازمان و با همکاری شورای اسلامی شهر تهران و کمیته ملی زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه و ساختمان سازمان مدیریت بحران کشور، نقشه های مورد تائید قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی ومعماری ارسال گردید.
  • این نقشه ها در جلسه مورخ  ۲۵/۰۵/۹۵ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری که به ریاست وزیر محترم راه، مسکن و شهرسازی تشکیل شده بود رسید و مبنای اقدامات بعدی برای کلیه نهادهای مسئول قرار گرفت.
  • علاوه بر تهیه نقشه های فوق الذکر و هم‌راستا با این مطالعات، با توجه به پوشیدگی شهر تهران توسط بافت شهری و عدم امکان بررسی های معمول زمین شناسی از طریق حفر ترانشه، مطالعات میدانی صورت گرفته منجر به کسب تجارب ارزشمندی در زمینه مطالعات گسلها، زمین شناسی و مخاطرات زمین در شهر تهران شد. از آن جمله شناسایی و تفکیک دقیق تر سازندهای زمین شناسی آبرفتی شهر تهران می باشد که نتیجه این کار نیز در حال حاضر در مراحل پایانی به نقشه آوری قرار دارد.
  • اثر بخشی
  • یکی از الزامات اجرایی شدن موضوع گسلش در ویرایش چهارم (استاندارد ۲۸۰۰)، نقشه‌های پهنه‌های گسلی در شهر تهران بود که پس از تکمیل مطالعات، بخش‌هایی از نتایج آن در آخرین ویرایش آئین‌نامه مقررات ملی ساختمان استفاده شده است.

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران