پروژه شناسایی و کاهش مخاطرات غیرسازه‌ای مدارس

توضیح پروژه:

شناسایی و کاهش مخاطرات غیر¬سازه‌ای مدارس شهر تهران در قالب طرح مدرسه آماده که با هماهنگی و همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران انجام می¬گیرد.

اهداف اصلی این پروژه به شرح زیر می¬باشد:

  • افزایش تاب¬آوری مدارس
  • بررسی و سنجش مخاطرات غیر سازه ای مدارس
  • تعیین وضعیت مخاطرات مدارس
  • ارائه برنامه کاهش مخاطرات به‌منظور کاهش آسیب¬پذیری مدارس

 

سودمندی و اثربخشی

  • سنجش و شفاف¬سازی خطرات غیر¬سازه¬ای و کمی نمودن میزان آسیب¬پذیری مدارس
  • تهیه برنامه عملیاتی برای کاهش آسیب¬پذیری.

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران