پروژه برنامه مدیریت بحران ساختمان‌ها

توضیح پروژه:

هر روز شاهد حوادث آتش‌سوزی، گودبرداری غیر‌اصولی و نشت گاز در گوشه و کنار شهرها هستیم که هر یک می‌توانند تلفات جانی و مالی بسیاری ایجاد کنند. موارد یاد‌شده با توجه به شرایط ساختاری، بافت فشرده و انبوه شهری، وضعیت معابر، امکانات و تجهیزات نیروهای امداد‌رسانی، کمک‌رسانی نیروهای امدادی را در دقایق و ساعات اولیه بسیار دشوار می‌کند. بنابراین برای کاهش تلفات و خسارات جانی و مالی، این مردم محلی هستند که به سرعت می‌توانند در محل حادثه حضور یابند و در صورتی که این افراد مجهز به دانش و مهارت‌های لازم باشند، می‌توان انتظار داشت که دامنه تلفات و خسارات محدود و کنترل شود. تشکیل گروه‌های مدیریت بحران در اماکن مختلف یکی از راه‌های آموزش و ایجاد آمادگی در شهروندان است.
این گروه‌ها تعدادی از ساکنان یا کارکنان هر مکان هستند که به صورت داوطلبانه ضمن دریافت آموزش‌های لازم در کنار مسئولیت‌های روزمره اقدام به ارتقاء ایمنی و کاهش مخاطرات محل کار و زندگی خود می‌کنند و در زمان وقوع بحران وظایف اولیه و مهمی برای کنترل حادثه بر عهده دارند.
برخی از نتایج انجام این پروژه عبارتند از:

  • ایجاد انگیزه در ساکنان برای آموزش و اجرای اقدامات ایمنی و کاهش آسیب پذیری
  • تعیین وضعیت مخاطرات ساختمانها و منازل و کمی¬سازی آن
  • تهیه برنامه عملیاتی به منظور بهبود و کاهش آسیب¬پذیری
  • ارتقاء آگاهی و توانمند¬سازی ساکنان در حوزه مدیریت بحران
  • ارائه برنامه واکنش در شرایط اضطراری ساختمان

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران