انتشارات

در این صفحه شما می‌توانید فهرست کتب منتشر شده توسط پردیس بین‌المللی شهر آماده را مشاهده کنید.

کتاب آموزش مدیران (جلد ۱)

نویسندگان: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

شابک: ۶-۳-۹۹۱۹۷–۶۲۲–۹۷۸

سال انتشار: ۱۳۹۷

قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال

کتاب آموزش مدیران (جلد ۲)

نویسندگان : سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

شابک: ۶-۳-۹۹۱۹۷-۶۲۲-۹۷۸

سال انتشار: ۱۳۹۷

قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال

کتاب سازندهای آبرفتی شهر تهران

نویسندگان : محمدرضا عباسی، حسین مختاری

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۹۱۹۷۰۵‬

سال انتشار: ۱۳۹۷

قیمت: ۳۸۰۰۰۰ ریال

کتاب شناسایی زمینلغزش‌های شهر تهران

نویسندگان:  سعید منتظرالقائم، زهرا محمدی اصل.

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۹۱۹۷۱۲

سال انتشار: ۱۳۹۷

قیمت: ۲۴۰۰۰۰ ریال

گزارش پس از سانحه پلاسکو

نویسنده: حمیدرضا اسکاش.

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۹۲۸۰

سال انتشار: ۱۳۹۶

قیمت: ۳۸۰۰۰۰ ریال

کتاب شبکه راه‌ها و برنامه‌ریزی حمل و نقل اضطراری شهر تهران (جلد ۲)

نویسندگان: سعید منتظرالقائم، خدیجه شریفی، نیما صمدزادگان، حسن الیاسی، محمد رضا علیخانی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۹۲۴۲

سال انتشار: ۱۳۹۶

قیمت: ۳۷۰۰۰۰ ریال

کتاب شبکه راه‌ها و برنامه‌ریزی حمل و نقل اضطراری شهر تهران (جلد ۱)

نویسنده: سعید منتظرالقائم، خدیجه شریفی، حسن الیاسی، عبدالجلال سعید، ندا ایرانپور

شابک:۹۷۸۶۰۰۹۶۴۹۲۴۲

سال انتشار: ۱۳۹۶

قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ریال

کتاب تأملاتی بر رویکردها و مدل‌های بازسازی پس از سانحه

نویسنده: علیرضا فلاحی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۹۲۵۹

سال انتشار: ۱۳۹۶

قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

کتاب چالش‌ها و درس‌آموخته‌های زلزله ازگله از منظر مدیریت سوانح و بلایا

نویسنده: دکتر حمیدرضا اسکاش

سال انتشار:۱۳۹۶

قیمت:۳۲۰۰۰۰ ریال

کتاب طرح جامع آموزش همگانی مدیریت بحران

نویسندگان: مرضیه مرادبیگی، آمنه اشتری ماهینی، لادن کریمی صحنه سرایی، نفیسه میرزاهاشمی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۹۶۰۸۵

سال انتشار:۱۳۹۵

کتاب مدیریت سیلاب شهری

نویسندگان: علی‌اکبر صالحی‌نیشابوری ، رضا اسماعیلی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۹۲۳۵

سال انتشار: ۱۳۹۵

قیمت: ۲۸۰۰۰۰

کتاب آیا آماده‌اید؟

نویسنده: مگی مونی

ترجمه و تدوین: مهدی زارع، عطیه محسنی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۹۶۰۷۸

سال انتشار: ۱۳۹۴

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

کتاب چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی؛ پذیرش موافقتنامه پاریس

مترجم: بیژن یاور

شابک:  ۹۷۸۶۰۰۹۳۹۶۰۹۲

سال انتشار: ۱۳۹۴

قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال

کتاب آموزش‌های مدرسه آماده

نویسندگان: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۹۶۰۳۰

سال انتشار: ۱۳۹۴

قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

کتاب آشنایی با قوانین مدیریت بحران در ایران، ژاپن و آمریکا

ترجمه و تألیف: نعمت حسنی، مجید عبدالهی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۹۶۰۴۷

سال انتشار: ۱۳۹۴

قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

کتاب چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا (۲۰۱۵-۲۰۳۰)

مترجمان: مصطفی  محقق، عباس استاد تقی زاده، کیوان کریملو

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۹۶۰۶۱

سال انتشار: ۱۳۹۴

قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال

کتاب افزایش آمادگی، پاسخگویی و بازسازی از طریق ارزیابی در سوانح و شرایط بحرانی

نویسندگان: لیزل اشلیریچی، وین مکدونالد

مترجمان: مهدی زارع، عطیه محسنی، فرناز کامران‌زاد

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۹۶۰۲۳

سال انتشار: ۱۳۹۴

قیمت: ۸۰۰۰۰ ریال

کتاب آشنایی با فرآیند تخلیه امن اضطراری در محلات شهر تهران

نویسندگان: علی محمدی، شهاب تقی‌خانی، لادن کریمی صحنه‌سرائی، نفیسه میرزاهاشمی

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۳۸۸۳۲۵

سال انتشار: ۱۳۹۳

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

کتاب زلزله بزرگ ون‌چوان چین (۲۰۰۸) جلد دوم

نویسندگان: مازیار حسینی، سعید منتظرالقائم، خدیجه شریفی، رحیم نوروزی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۹۶۰۰۹

سال انتشار: ۱۳۹۲

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

کتاب بلایای طبیعی (جلد ۱)

نویسندگان: پاتریک ال. ابوت

مترجمان: نعمت حسنی، کیوان کریملو

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۶۲۵۵۴۱

سال انتشار: ۱۳۹۲

قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

کتاب بلایای طبیعی (جلد ۲)

نویسندگان: پاتریک ال. ابوت

مترجمان: نعمت حسنی، کیوان کریملو

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۶۲۵۶۱۲

سال انتشار: ۱۳۹۲

قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

کتاب اطلاع‌رسانی برای آمادگی در شرایط اضطراری

نویسندگان: دیمون پی کاپولا ، ارین کی مالونی

مترجم: مهدی جاوید

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۶۲۵۸۵

سال انتشار: ۱۳۹۲

قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

کتاب دستنامه مدیریت بلایای طبیعی

نویسنده: جک پینکووسکی

مترجم: سروش بهربر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۶۲۵۹۲

سال انتشار: ۱۳۹۲

قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

کتاب وجوه انسانی بلایای طبیعی

نویسنده: ‏توماس ای. دریبک

مترجم: نعمت حسنی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۹۵۰۰۳

سال انتشار: ۱۳۹۲

قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ریال

کتاب ارتباطات زمان بحران در جهان متغیر رسانه‌ها

نویسنده:  ‏جورج دی. هادو ، کیم دی. هادو

مترجم: علی اکبر جلالی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۶۲۵۷۸

سال انتشار: ۱۳۹۲

قیمت: ۱۷۰۰۰۰ ریال

کتاب آشنایی با گروه‌های مردمی داوطلب واکنش اضطراری محلات (دوام) در شهر تهران

نویسندگان: شهاب تقی‌خانی، علی محمدی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۹۶۰۱۶

سال انتشار: ۱۳۹۲

قیمت: ۴۵۰۰۰ ریال

کتاب آشنایی با سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه شهر تهران

نویسندگان: خدیجه شریفی، رضا حیدری و رحیم نوروزی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۹۵۰۴۱

سال انتشار: ۱۳۹۲

قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای تشکیل گروه مدیریت بحران در مدارس ابتدایی

نویسندگان: امیر رنگین‌کمان، آمنه اشتری‌ماهینی، سیدمحمود رضایی‌جواهریان

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۳۸۷۷۰۰

سال انتشار: ۱۳۹۲

قیمت: ۴۰۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای تشکیل گروه مدیریت بحران در اماکن مسکونی

نویسندگان: امیر رنگین‌کمان، آمنه اشتری‌ماهینی، مجید قاقازانی

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۳۸۵۶۳۸

سال انتشار: ۱۳۹۱

قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای تشکیل گروه مدیریت بحران در اماکن تجاری

نویسندگان: امیر رنگین‌کمان، آمنه اشتری‌ماهینی

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۳۸۶۰۱۷

سال انتشار: ۱۳۹۱

قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال

کتاب کوهستان پاک و ایمن

نویسندگان: اردشیر منصوری… [و دیگران]

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۳۸۵۳۱۷

سال انتشار: ۱۳۹۱

قیمت: ۴۰۰۰۰ ریال

کتاب لرزه‌خیزی و ساختار سرعتی پوسته تهران

نویسندگان: فرزام یمینی‌فرد، علی سیاهکالی‌مرادی، علی متولی‌عنبران، رحیم نورزی، مجتبی نقوی

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۴۴۷۴۴۴

سال انتشار: ۱۳۸۹

قیمت: ۴۴۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت بحران

نویسنده: مازیار حسینی

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۶۵۷۹۰۲

سال انتشار: ۱۳۸۹

قیمت: ۵۵۰۰۰ ریال

آیین‌نامه ایمنی و نگهداری مواد خطرناک در سطح شهر تهران

نویسندگان: مازیار حسینی٬ محسن ابراهیمی مجرد

شابک: ‏۹۷۸۹۶۴۰۴۴۷۰۳۱

سال انتشار: ۱۳۸۹

قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال

زلزله بزرگ ون‌چوان چین (۲۰۰۸) جلد اول

نویسندگان: مازیار حسینی، سعید منتظرالقائم، خدیجه شریفی، رحیم نوروزی

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۴۴۷۵۱۲

سال انتشار: ۱۳۸۹

قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

کتاب بهره‌برداری و انبارداری تجهیزات امداد و نجات (مشخصات، راه‌اندازی، استفاده و نگهداری)

نویسنده: عزیزالله رجب‌زاده

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۴۶۳۳۲۱

سال انتشار: ۱۳۸۸

قیمت: ۳۰۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای کاربردی کاهش خسارات اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌ها در اثر زلزله

نویسندگان: مازیار حسینی، سعید منتظرالقائم، عبدالرضا امینایی‌چترودی

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۳۰۴۶۸۳

سال انتشار: ۱۳۸۸

قیمت: ۳۰۰۰۰ ریال

کتاب دن‍ا و دان‍ا در زل‍زل‍ه‌

نویسنده: زینت السادات طباطبایی

شابک:۹۶۴۵۰۷۰۱۴۷

سال انتشار: ۱۳۸۴

قیمت: ۴۰۰۰ ریال

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران